П'ятихатський район
www.pyatih-rn.dp.gov.ua


Реформування системи професійного

навчання державних службовців

Для створення сучасної цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, депутатів місцевих рад з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним забезпеченням Національним агентством України з питань державної служби у 2018 році здійснена реалізація заходів із реформування системи професійного навчання, та запроваджено наступне:
- затверджено план заходів з реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

- створено консультативно-дорадчий орган НАДС – Координаційну раду з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
- затверджено критерії конкурсного відбору виконавців державного замовлення НАДС на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (наказ НАДС від 13 липня 2018 року № 174-18, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2018 р. за № 899/32351);
- створено Портал управління знаннями для ефективної комунікації замовників і провайдерів освітніх послуг у сфері професійного навчання, який є електронною інформаційно-комунікаційною платформою НАДС;
- розроблено у співпраці з громадською платформою онлайн-курсів “Prometheus” та впроваджено два змішаних (blended learning) спеціалізованих короткострокових навчальних онлайн-курси за очно-дистанційною формою навчання: “Управління персоналом на державній службі” для керівників та заступників керівників служб управління персоналом державних органів та “Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посади фахівців з питань реформ” для державних службовців, які є членами конкурсних комісій для відбору фахівців з питань реформ;
- вперше запроваджено розроблення індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відповідно до статті 49 Закону України “Про державну службу” та пункту 36 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640, що дозволило визначити потреби у професійному навчанні державних службовців;
- проведено конкурсний відбір виконавців державного замовлення відповідно до нової процедури оцінювання конкурсних пропозицій закладів освіти – учасників конкурсного відбору. Для участі у конкурсному відборі виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” надійшли конкурсні пропозиції від 36 закладів вищої освіти, 21 закладу затверджено обсяги державного замовлення, слухачами магістерської програми стали 1600 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
- забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (30 391 осіб) за окремими напрямами у межах державного замовлення НАДС;
- організовано на базі ВЦПК підвищення кваліфікації голів РДА за тренінговою програмою “Організація діяльності голів районних державних адміністрацій в умовах реформ”, погодженою з Адміністрацією Президента України (підвищили кваліфікацію 73 голови РДА з 23 областей України та міста Києва);
- забезпечено підвищення кваліфікації 64 266 державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 18 ЦППК, Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональних інститутах державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Урядом 6 лютого 2019 року прийнято постанову “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”.
Для реалізації Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад потрібно розробити та прийняти нормативно-правові акти з питань:
- запровадження дієвої системи визначення потреб у професійному навчанні;
- визначення вимог до структури та змісту професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації;
- оцінювання результативності професійного навчання;
- проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації;
- нарахування за результатами професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування кредів ЄКТС тощо.
Проведені протягом 2018 року заходи направлені на покращення та вдосконалення системи професійного навчання державних службовці.
Розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС, є пріоритетним напрямком роботи Національного агентства України з питань державної служби.