П'ятихатський район
www.pyatih-rn.dp.gov.ua


4

1СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
П'ЯТИХАТСЬКОГО РАЙОНУ
за січень–червень 2018 року
Повідомлення Сектору статистики
у П’ятихатському районі
Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення П’ятихатського району за станом на 1 червня 2018р., за оцінкою, складала 44401 жителів. Упродовж січня–травня 2018р. вона зменшилась на 174 особи. Порівняно з відповідним періодом 2017р. природне скорочення населення зменшилось на 28,1% і склало 75 осіб, що пов’язано зі збільшення кількості народжених на 18 осіб (13,8%) та зменшення кількості померлих на 57 осіб (14,4%).
В той же час показник загальної народжуваності у січні–травні 2018р. становив 8,0‰ проти 7,0‰ у січні–травні 2017р. Тобто рівень народжуваності збільшився, але залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих припадало лише 44 живонароджених дитини.
У травні 2018р. мешканцям району за житлово-комунальні послуги сплачено 3585,2 тис.грн, що становило 84,6% нарахованих за цей місяць сум (у травні 2017р. – 38,2%), крім того, за постачання електричної енергії – 2744,0 тис.грн.

Зайнятість та безробіття

За даними районного центра зайнятості упродовж січня–червня 2018р. статус безробітного мали 963 громадянина.
За станом на кінець червня 2018р. кількість зареєстрованих безробітних становила 190 осіб, що на 58,3% менше, ніж рік тому. Більше половини з них (63,2%) – жінки, особи у віці до 35 років складали 24,7%. Більшість безробітних (59,5%) проживають у сільській місцевості.
За станом на кінець червня 2018р. заявлена у центрі зайнятості району потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) зменшилась порівняно з відповідною датою попереднього року на 27,2% і склала 67 осіб.
У червні п.р. за сприяння центра зайнятості в районі було працевлаштовано 72 особи. У загальній чисельності таких громадян 59,7% складають жінки, 36,1% – особи у віці до 35 років.
Рівень працевлаштування безробітних району у січні–червні 2018р. склав 67,4%, проти 49,7% - в аналогічному періоді 2017р.
Середньооблікова чисельність громадян, які у червні 2018р. отримували допомогу по безробіттю із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, становила 111 осіб. Середній розмір допомоги склав 2315,3 грн.

Доходи населення

За станом на 1 червня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам району склала 96,8 тис. грн, що на рівні даних на 1 травня 2018р. та на 175,0 тис. грн.. або на 64,4% менше відповідного періоду минулого року.
У загальній сумі нарахованої, але не сплаченої станом на 01 червня 2018р. заробітної плати, 96,8 тис.грн або 100,0% складають кошти, котрі належить виплатити працівникам підприємств-банкрутів.
За рахунок коштів державного та місцевого бюджету заборгованість відсутня.
Сільське господарство

Рослинництво. Станом на 1 липня п.р. сільськогосподарськими підприємствами, які звітують за оперативною звітністю, зібрано врожаю зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) 54341 ц з площі 1912 га, на відповідну дату у минулому році було зібрано 3030 ц з площі 82 га. Крім того зібрано 5690 цн ріпаку озимого з площі 407 га.
Тваринництво. За січень–червень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району (крім малих) реалізовано на забій 19532 ц худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,0% більше порівняно з аналогічним періодом 2017р., вироблено 9226 ц молока (на 24,7% менше).
Станом на 1 липня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах району (крім малих) загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 1635 голів (на 14,9% менше, ніж на 1 липня 2017р.), у т.ч. корів – 636 голови (на 9,9% менше); свиней – 19,3 тис. голів (на 2,6% менше).

Промисловість

За січень–травень 2018р. обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у діючих цінах звітного року, без податку на додану вартість і акцизного збору, становить 37936,4 тис.грн. Частка обсягу реалізації промислової продукції району в обсязі реалізації області незначна і становить 0,02%.
Транспорт

За січень–червень 2018р. перевезень вантажів не було. Послугами пасажирського транспорту скористалися 159,1 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 2,7 млн.пас.км, або відповідно 125,8% та 139,9% від обсягів січня–червня 2017р.

Сектор статистики
у П'ятихатському районі